Pravidla

PRAVIDLA

 
Všeobecná pravidla
 1. Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování - tj. nepoužívat vulgární výrazy (Slovo Discord,atd..), nezesměšňovat ostatní hráče, projevovat rasovou nenávist aj. Jestliže jiný hráč bude vykazovat známky neslušného chování, měl by jej nahlásit.

 2. Hráč nesmí používat podpůrné modifikace Minecraftu (cheaty, double click, multi click a jakákoliv zvýhodnění oproti ostatním hráčům.). Výjimkou jsou módy typu Better pvp, LabyMod a OptiFine. 

 3. Hráč nesmí žádným způsobem podvádět.

 4. Hráč nesmí žádným způsobem spamovat do chatu (počítají se i nežádoucí zprávy - Reklama, nadávky, spam totožných zpráv).

 5. Hráč musí zvolit vhodný nickname a skin. Za nevhodný název se počítají nadávky, různé obměny jmen členů Admin týmu, YouTuberů a různé jiné nevhodné názvy.

 6. Hráč je povinný si řádně zabezpečit svůj účet - volba silného hesla, ověření premium účtu v případě originálního Minecraftu.

 7. Hráč musí respektovat rozhodnutí člena Admin-týmu.

 8. Jestliže hráč objeví jakoukoli chybu (bug), musí ji neprodleně nahlásit Admin týmu. V opačném případě bude potrestán.

 9. Hráč nesmí zneužívat žádnou chybu (bug) serveru nebo samotné hry.

 10. Hráč nesmí vynášet jakékoliv informace, které s ním bude řešit daný člen Admin týmu a budou se týkat serveru. V opačném případě bude potrestán.

 11. Hráč nesmí záměrně vyvolávat konflikty a nesmí zároveň vyvolávat nevhodné situace na serveru.

 12. Hráč nesmí obcházet jakýmkoli způsobem svůj trest (založení nového účtu, jestliže je aktivní trest na účtu jiném).

 13. Je zakázáno jakkoliv poučovat členy A-Teamu.

 14.  Hráč je povinen vypovídat pravdivě, za lhaní hrozí ban až na 30 dní.

 15. Za jakékoli falešné informace nebo důkazy hrozí též ban na 30 dní.

 16. Je zakázáno komunikovat jinými jazyky než česky, slovensky a anglicky.

 17. Je zakázáno používat nevhodné znaky a smajlíky.

 18. Hráč nesmí nějak zesměšňovat členy A-Teamu a zároveň je nesmí provokovat nebo trollit.

 19. Je zakázáno psát 3 a více stejných znaků, písmen, slov = flood

 20. Je zakázáno psát se zapnutým caps lockem.

 21. Je zakázáno jakkoliv zpochybňovat rozsudek nebo trest, který byl udělen členem AT
   


Pravomoce - hráč
 
 1. Hráč má právo požádat o pomoc helpera v momentě, kdy se otázka vztahuje k našemu serveru. Taktéž při žádosti o pomoc musíte dodržovat pravidla serveru KastrolCraft.cz.

 2. Hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv hráče/admina v případě, že má důkazy, které daného hráče/admina dosvědčí. Jakákoliv stížnost bez důkazu bude zamítnuta.

 
Povinnosti člena Admin týmu
 
 1. V případě, že hráč potřebuje pomoci (nachází se v místnosti Podpora), člen Admin týmu je povinen poskytnout pomoc danému hráči v rámci pracovní doby, toto pravidlo se nevztahuje na členy Vedení. 

 2. Povinností člena admin týmu je dořešit problém hráče, v případě, že si nebude vědět rady, zavolat vyšší pozici.

 3. Člen Admin týmu udržuje pořádek na serveru, v případě potřeby musí zakročit.

 4. Člen Admin týmu se nesmí v žádném případě povyšovat jakýmkoliv způsobem nad hráčem.

 5. Žádný člen Admin týmu nesmí poskytovat hráčům interní informace ohledně serveru (tj. Vynášení informací z porad serveru, materiály spojené s působením v admin týmu aj.).

 6. Člen Admin týmu musí respektovat výše postavenou pozici, může mu ovšem adekvátně argumentovat.

 7. Člen admin týmu nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat své pravomoce.

 8. Člen admin týmu může vynést rozsudek pouze v případě, je-li dostatečně obeznámen s danou situací a má k ní dostatečné podklady.

 9. Člen admin týmu je povinen si uchovávat důkazy v případě závažnější prohřešku (reklama, vydávání se za člena týmu..) po dobu jednoho týdne.

 10. Na zprávy typu "Dáš mi OP? Dáš mi Fly?" atd. A-Team odpovídat nemusí, ba naopak vás za to může kicknout či zabanovat.

 11. Admin tým si vyhrazuje právo na udělení banu bez důvodu.
 

Teamspeak/Server
 

     5. Uživatel

 
 1. Je zakázáno spamovat formou PM, Poke či logu samotného TS3.

 2. Je zakázáno mít Avatar, který není v souladu se slušným chováním.

 3. Je zakázáno mít Description, který není v souladu se slušným chováním.

 4. Je zakázáno používat vulgární komunikaci, jak orální, tak písemnou, taktéž se tak bere   cenzura.

 5. Je zakázáno mít na TS3 připojeno více, jak dva účty stejného jedince.

 6. Je zakázáno kopírovat jména členů Admin týmu na našem serveru.

 7. Je zakázáno, aby jméno na TS3 obsahovalo symboly, vulgarismy, taktéž se tak bere cenzura.

 8. Je zakázáno prezentovat obsah, který není mládeži přístupný.

 9. Je zakázáno projevovat či vyjadřovat Fašismus, Nacismus, Rasismus a obdobné hnutí.

 10. Je zakázáno propagovat či cíleně dělat Reklamu na ostatní projekty či služby.

 11. Hráč musí mít stejný nick jako v Minecraft

 12. Je zakázáno používat nahrávací či přehrávací zařízení mimo povolené místnosti.

 13. Nadále platí i všechna všeobecná pravidla.

 14. Je zakázáno psát členům Admin-týmu, aby Vás přemístili do místnosti Řešení problémů.

 15. Při řešení problému je přísně zakázáno nahrávat audio stopu - při rozhovoru s členem Admin-týmu.
 16. Je zakázáno v podpoře pouštět soundboard, či využívat clownfish.
 

 6. Člen admin týmu

 
 1. Je zakázáno v řešení problému řešit jiné věci, než server.

 2. Je zakázáno mít více, než jednoho hráče v řešení problému (výjimka je řešení totožného problému).

 3. Je zakázáno svévolně rozdávat nebo sundávat benefity.

 4. Je zakázáno záměrně ignorovat hráče, pokud jejich zpráva či výroky jsou relevantní.

 5. Je zakázáno mít jiný nick, než na serveru.

 6. V podpoře může být pouze jeden člen admin týmu a jeho nadřízený.
   


 7. Unban

 
 1. Jestliže si hráč myslí, že dostal trest neprávem, má právo si zažádat o unban v naší podpoře..

 2. Zažádat o unban lze pouze do doby uplynutí 7 dnů od trestu.

 3. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena admin týmu, v případě nesouhlasu může argumentovat či se obrátit na vyšší pozici.

 4. Hráč může řešit unban pouze za svou osobu, nikoli za svého kamaráda.

 5. Pří žádosti o unban dbejte na vědomí, že Helper není nucen si uchovávat důkaz k vašemu prohřešku (pokud se nejedná o závažnější prohřešek)

 


 8. VIP
 1. VIP na váš účet obdržíte ihned po zakoupení.

 2. VIP je na omezenou dobu. Ta je stanovena ve výhodách daného VIP

 3. Za špatně zaslanou SMS neneseme odpovědnost, proto před poslání pečlivě zkontrolujte, zda je TEXT a ČÍSLO správné.

 4. VIP nelze přendavat z účtu na účet.

 5. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.

 6. VIP má přísně zakázáno zneužívat své výhody pro svůj prospěch (např. GOD - Zabíjení ostatních hráču, kteří nemají GOD)

 7. Zakoupené VIP se nesčítají, běží současně

 8. To, že si hráč zakoupí výhody, neznamená, že nemůže být nijak potrestán v souladu s pravidly.

 

WEB

A. Každý hráč má práco na založení příspěvku na fóru v rámci nahlášení hráče, pomoci, atd.
B. Hráč nesmí nijak vulgárně urážet ostatní hráče, vysmívat se např. jeho gramatice, ...
C. Hráč nesmí vytvářet nesmyslné příspěvky např. "Co jste měli dnes k obědu?".
D. Každý hráč může odpovídat v příspěvku jiného hráče, týká-li se ti např. pomoci.
E. AT si vyhrazuje právo smazat příspěvek bez udání důvodu.
 
 
 
SkyBlock 1.12


A. Hráči mají zakázáno přenášet si věci z jednoho ostrova na druhý (tzn. že pokud se hráč rozhodne připojit se k jinému hráči, všechny věci co měl na ostrově tam zanechá).
B. Hráči mají zakázáno prodávat věci z ostrova a založit si nový.
C. Pokud je hráč s jiným hráčem na ostrově a rozhodne se ostrov opustit, všechny věci připadají majiteli ostrova.
D. Je zakázáno jakkoliv zneužívat bugů. Hráč je povinen všechny bugy nahlásit.
E. Pro hráče platí Všeobecná pravidla serveru.

 

 
 
Survival 1.12


CO NEJDŘÍVE DODÁME

 
 
Survival 1.15

CO NEJDŘÍVE DODÁME

 
 
 •    Vyhrazujeme si právo na změnu pravidel. Každý registrovaný hráč souhlasí s těmito pravidly! Neznalost pravidel zde není omluvou. Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 1.3.2020. Poslední změna 07.05.2020